Jiří Cabal

Cabalsoft

online řešení: webové stránky, webové aplikace, e-marketing

grafy pro web

potřebujete na váš web graf? služba vykreslí na základě xml souboru obrázek s grafem

xmlrem

webová aplikace umožňující rychlé intelignetní odstranění tagů a jejich atributů z xml (tedy i html) kódu

azbuka (beta)

procvičování písmenek azbuky s reflexí častých chyb

Overstream

můj Overstream kanál - videa doplněná českými titulkami

jiricabal.blogspot.com

co se jinam nevešlo (o sportu, o webech, o světě)

jiravusa.blogspot.com

blog o studijním pobytu v USA; tipy na cestování

Cabalsoft

online solutions including web pages, web applications and e-marketing;
detailed information is available only in Czech language; you can view some finished projects or send message to get more information

Web Graphs

free graphs for web pages; input an XML file, service will provide an image with a graph

xmlrem

a web application for the intelligent fast removal of tags and attributes from xml code (so html as well)

Prolog2Java

a web application converting simple Prolog codes into Java class;
pending project, source codes and documentation available

YouTube channel

my youtube channel; mainly athletics